Tack! / Thank you!

NU TAR VI NED SKYLTEN FÖR GOTT!

WE ARE TAKING THE SIGN DOWN!Nu stänger vi ned DITO PhotoProffs AB. Det är dags för oss att gå i pension. Vi har nu i 22 år jobbat som leverantör till yrkesfotografer, företag, institutioner och avancerade amatörer. Vår bakgrund inom foto startade redan under 1970-talet.

Men nu är det således dags, vi avslutar företagets aktiva verksamhet den sista augusti. Under septembers slutförs pågående affärer och vi kan nås på telefon, e-post och vanlig post. Men, vi tar inte emot besök på Skolvägen 10, eftersom lokalen töms och en ny hyresgäst skall in.

Jan Bergström kommer helt att lämna yrkeslivet och ägna sig åt privata intressen, som familjeliv, friluftsliv, hobbyfoto, m.m.

Jerzy Krupa kommer som pensionär även att jobba med en egen firma, Krupa Fotoproffs, för service av Cambo, Linhof och Toyo yrkeskameror med tillbehör samt reparationer av Bowens kompaktblixtar.

Vi vill passa på att tacka alla kunder, leverantörer och kollegor för det stimulerande sammarabete vi har haft under vår verksamhetstid.

 

DITO PhotoProffs AB is closing down. It is time to retire. We have now worked 22 years as supplier for professional photographers, companies, institutions and advanced amateur photographers. Our background in photography started already around 1970.

But now it is time to close, the active business at the company stops now. During September are we finishing ongoing business and you can reach us by phone, e-mail and ordinary post. But, we can not receive customers on aor adress Skolvägen 10, since we are leaving our facilities and a new company will move in.

Jan Bergström will leave the working life completely and is looking forward to engage himself in private interests, as family, outdoor activities and amateur phottography.

Jerzy Krupa will as retired also work with a private company, Krupa Fotoproffs, and do service for Cambo, Linhof and Toyo professional cameras as well as repairs of Bowens compact flashes.

We want to thank all our customers, suppliers and colleagues for the stimulating cooperation´s we have made during our working time.

Bowens Gemini blixtar:
Nu köper du dem direkt av Scandinavian Photo!

Kaiser produkter:
Nu köper du dem direkt av Molanders!

 


Postadress: Skolvägen 10, 121 32 Enskededalen
Leverans/Delivery adress: Kontakta oss för information/Contact us for information.

E-mail: dito@fotoproffs.se

Telefon: 08-720 03 23, Telefax: 08-720 03 24 (till mitten av september/only to mid. September).

Jan Bergström
Mail: jan.bergstrom@fotoproffs.se

Tel: +46 (0)70-637 08 08

Jerzy Krupa/Krupa Fotoproffs
Mail: jerzy.krupa@fotoproffs.se , jerzy@krupa.se

Tel: +46 (0)70-757 08 87
Rügenvägen 18, 120 47 Enskede gård